Актуално


 

Untitled Document

 

Университетският център по интелектуална собственост е създаден с решение на Академичния съвет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) от 12.07.2017 г. като правоприемник на Центъра по интелектуална собственост (създаден с решение на Академичния съвет от 01.09.2003 г.) и на Института по интелектуална собственост и лидерство (създаден с решение на Академичния съвет от 10.07.2013 г.). Той е открит от президента на Република България г-н Георги Първанов, от генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост д-р Камил Идрис, от министъра на образованието доц. д-р Игор Дамянов и доц. д-р Борислав Борисов – народен представител  и директор на Центъра.

Центърът е разположен на територията на УНСС на площ от 700 кв. м.

Центърът разполага с:

  • учебна зала с 40 места, оборудвана с мултимедиен проектор и други технически средства за обучение;
  • компютърна зала за дистанционно обучение с 10 работни места;
  • конферентна зала с капацитет 60 места, мултимедиен проектор и две напълно оборудвани кабини за симултанен превод;
  • издателски сектор, оборудван с необходимата техника за трансформирането на информация от един носител на друг до готов продукт, вкл. отразяване на текущата работа от научни форуми;
  • три административни кабинета с шест работни места, оборудвани с компютри и други необходими средства за организационно-административното обслужване на Центъра;
  • заседателна зала за секционна работа или по-малки научни форуми.

На цялата територия на Центъра има достъп до високоскоростен безжичен интернет.

Центърът работи в тясно взаимодействие със Световната организация за интелектуална собственост и със Световната академия по интелектуална собственост на основата на рамков договор, подписан между страните през 2001 г.

 

2020 УНСС