Актуално


 

Untitled Document

Дейността на Университетския център по интелектуална собственост е свързана с:

  • осъществяване на научни и приложни изследвания в областта на интелектуалната собственост и лидерските позиции, заемани при нейното създаване и използване в икономиката и технологиите;
  • развитието и разпространението на знания и информация за интелектуалната собственост и осигуряваните от нея предимства и лидерството във всички сфери на творческата дейност и стопанския живот, за приложимостта на интелектуалната собственост от образователни, изследователски, бизнес и административни структури при подготовката и реализацията на съвременни специалисти със знания и компетенции за формиране и управлението на целева иновативна политика и развитие на икономиката на знанието в България.

 

2020 УНСС