Актуално


 

Untitled Document


20 години катедра и специалност „Интелектуална собственост“


Университетският център по интелектуална собственост разполага с добра материално-техническа база, което е предпоставка за провеждането на редица научни форуми по различна проблематика.

  1. Конференции
  2. Семинари
  3. Кръгли маси
  4. Други

 

2020 УНСС