Актуално

 

Untitled Document

Споразумение за сътрудничество между Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Университета за национално и световно стопанство предвижда разработването на уеб сайт на СОИС за обучение по интелектуална собственост за страните в преход

На 10 ноември 2011 г., по време на тържественото честване на 20 години от основаването на катедра и специалност „Интелектуална собственост”, бе подписано споразумение за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за разработване на интернет сайт на СОИС за обучение по интелектуална собственост (ИС) за страните в преход.

Целта на интерактивната интернет платформа е подпомагането и увеличаването на ефективността на преподаването и обучението по ИС за различни целеви групи в държави от Централна и Източна Европа, Кавказкия регион, Централна Азия и някои средиземноморски държави чрез създаване на колективна академична и професионална експертиза, обмен на опит и добри практики, развитие на база данни с учебни планове, програми и материали, отразяване на основна информация за събития, свързани с преподаването на ИС в страните в преход и развитието на инструмент на СОИС за преподаване на ИС в страните в преход. 

2020 УНСС